O fundacji

Jesteśmy małym zespołem, w którym żyje wielka potrzeba zmiany. Fundacja „Marzenie Ariko” powstała po to, by zmieniać rzeczywistość osób w kryzysie zdrowia psychicznego, wspierać działalność twórczą młodych ludzi i wspólnie pokonywać bariery.

O fundacji Marzenie Ariko.

Czym się kierujemy?

Fundacja została założona w 2023 roku przez Barbarę i Jacka Gadomskich. Głównym celem fundacji jest dziś niesienie pomocy młodym ludziom, którzy doświadczają kryzysu zdrowia psychicznego, a także trudnych do pokonania, ekonomicznych barier w rozwoju osobistym.

Działamy na rzecz popularyzacji wiedzy o zdrowiu psychicznym i prowadzimy konsultacje w zakresie rozwoju osobistego. Wspieramy też finansowo działalność twórczą wybranych artystów.

Nasz zespół

Barbara
Gadomska

Jacek
Gadomski

Agnieszka
Grzybowska

Aleksandra
Skowrońska