Polityka prywatności

Za przetwarzanie Twoich danych odpowiedzialna jest Fundacja „Marzenie Ariko” z siedzibą przy ul. Targowej 6 w Przasnyszu, zarejestrowana pod numerem KRS 0001021880, NIP 7611569141 oraz REGON 524564688. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych lub polityki prywatności możesz się z nami łatwo skontaktować:

marzenie.ariko@gmail.com

Udostępnianie nam swoich danych jest całkowicie dobrowolne. Określone dane są jednak potrzebne, by korzystać ze świadczonych przez nas usług, funkcjonalności naszej strony internetowej oraz podjąć z nami współpracę.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego w domenie marzenieariko.pl.

2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Fundacja „Marzenie Ariko”.

3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Zbierane przez Administratora dane będą:

• pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z prawem;
• przetwarzane tylko w wyraźnie określonych celach;
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów przetwarzania;
• przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu.

 

II. Cel i podstawy prawne

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a) komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) promowania przez administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną informacji marketingowych (newsletter) o ile użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem wiadomości email (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

c) w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. W każdym z wymienionych powyżej przypadków podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności serwisu.

 

III. Czas przetwarzania

1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym użytkownikiem serwisu, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Wszystkie dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

 

IV. Przekazywanie danych

1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:

a) podmiotom powiązanym z administratorem;

b) podmiotom współpracującym z administratorem;

c) podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy i rozwiązania informatyczne;

d) podmiotom obsługującym płatności internetowe;

e) kancelariom prawnym.

2. Przetwarzane przez administratora dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

 

V. Polityka plików cookies

1. Administrator korzysta z plików cookies niezbędnych do świadczenia i rozwoju oferowanych usług dostępnych za pośrednictwem serwisu, poszczególnych jego funkcjonalności oraz prowadzenia działań marketingowo-analitycznych.

2. Pliki cookies to dane informatyczne, a w szczególności małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniach użytkownika podczas przeglądania przez niego różnych serwisów internetowych. Służą między innymi do zapewnienia stabilności funkcjonowania strony internetowej, zapamiętywania preferencji użytkownika, zbierania i przetwarzania danych analitycznych, a także personalizowania treści dostępnych w serwisie.

3. Użytkownik musi wyrazić świadomą zgodę, by pliki cookies mogły być zapisywane na jego urządzeniu. Dzieje się to za pośrednictwem banneru wyświetlanego użytkownikowi podczas pierwszej wizyty w serwisie. Użytkownik ma możliwość odrzucenia części lub wszystkich plików cookies, ale może to uniemożliwić lub znacząco utrudnić korzystanie z serwisu.

 

VI. Prawa właścicieli danych

1. Użytkownik serwisu ma prawo:

• dostępu do treści swoich danych osobowych;
• sprostowania, przeniesienia lub usunięcia danych;
• ograniczenia przetwarzania danych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie usprawiedliwionego interesu administratora;
• wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

2. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.

3. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności i jednocześnie zapewnia, że prawa użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną ograniczone.

2. O wszelkich zmiana w polityce prywatności użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w serwisie.